ثبت و معرفی شرکت به بازار پایه بورس

به گزارش روابط عمومی بیمه زندگی باران این شرکت  با شماره 11705 در تاریخ  20/01/1399 در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناشر اوراق بهادار درج گردیده است.

بنا بر این گزارش این شرکت پس از ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز مدیریت نظارت بر ناشران بازار پایه شرکت فرابورس ایران مانند صورت­‌های مالی حسابرسی شده و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی متقاضی درج در فهرست اوراق بهادار بازار پایه و ایجاد قابلیت نقل و انتقال اوراق بهادار در آن بازار می‌باشد. 

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...