دیدار مدیرعامل بیمه باران با مدیران دفاتر بازاریابی مشهد

 

مدیرعامل بیمه باران، روز دوشنبه 27 بهمنماه طی سفری کاری به مشهد مقدس از دفاتر بازاریابی این شهر دیدن کرد. 

به گزارش روابط عمومی، علیرضا هادی با همراهی رامتین حامیفرد، مدیریت روابط عمومی و امور مشتریان بیمه باران، در سفر استانی خود به شهر مقدس مشهد ضمن دیدار با مدیران دفاتر بازاریابی و تعدادی از کارگزاران بیمه در این استان، در نشستی صمیمانه به هماندیشی درباره عملکرد این شرکت و چشمانداز آن در سال آینده پرداخت.

 

مدیرعامل بیمه باران در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات پرداخت و گفت: برگزاری چنین جلساتی به ما کمک میکند به درک شفافتری از مواضع و موقعیت یکدیگر برسیم و در نتیجه بتوانیم بهرهوری عملکردمان را افزایش دهیم  و آینده روشنتری را برای حرفهمان ترسیم کنیم

 

او در ادامه در تشریح ضرورت ارائه روشهای نوین و کارآمد فروش بیمه در این صنعت گفت: مدیران و موسسان بیمه باران از ابتدای تاسیس شرکت میدانستند که با اتکا به روشهای قدیمی فروش بیمه نمیتوان دریچهای به سوی نوآوری و افزایش فروش داشت. از سوی دیگر، با توجه به اینکه بیمه باران یک شرکت تخصصی در حوزه بیمه زندگی است، باید رویکردی انحصاری در فروش در پیش بگیرد و از روشهای مبتکرانه برای معرفی و فروش محصولات استفاده کند. 

هادی فعالیت تخصصی بیمه باران در حوزه بیمههای زندگی را از مهمترین نقاط قوت این شرکت دانست و گفت: فعالیت ما به عنوان یک شرکت تخصصی میتواند این امکان را به وجود بیاورد که نسبت به خلاءهای این حوزه هوشمندانهتر عمل کنیم و کاستیها را با نوآوری و خلاقیت در محصولات پوشش دهیم. خوشبختانه استقبال خوبی که از محصولات بیمه باران شد، نشاندهنده این بود که این بازار تا چه اندازه در کشورمان بکر است و میتواند عرصه خوبی برای توسعه فعالیتهایمان باشد. 

 

مدیرعامل بیمه باران، تعهد به گزارشدهی مستمر و شفاف را یکی از اصول اولیه فعالیتهای این شرکت بیمهای دانست و افزود: همه ما پس از سالها فعالیت در صنعت بیمه کمابیش با مشکلات و چالشهای این حوزه آشنا هستیم. برای من و بسیاری دیگر، عدم گزارشدهی شفاف و منظم همواره یکی از مشکلات شرکتهای متعدد بود که سبب میشد در مواردی باعث ایجاد ابهام و کاستی شود. از این رو تصمیم گرفتیم از بدو فعالیت بیمه باران بر استمرار در گزارشدهی مستمر و منظم استوار باشیم و شفافیت را به یکی از محورهای اساسی فعالیتهایمان تبدیل کنیم زیرا خوب میدانیم گزارشگیری حق مسلم مشتری است و میتواند سبب تمایز ما از سایر شرکتها باشد. ضمن اینکه در تلاش هستیم فواصل میان گزارشدهیها کوتاهتر هم شود.

 

او ضمن برشمردن مزیتهای رقابتی بیمه باران در این صنعت گفت: بیمه باران از همان ابتدا با ارائه سه سبد سرمایهگذاری، به مشتری چشمانداز روشنی از آتیه سرمایهگذاریاش نشان میدهد و شاخصی برای توقع و انتظار او در نظر میگیرد. 

 

هادی در این نشست از تداوم ارائه طرحهای تازه در سال آینده خبر داد و افزود: با تلاشهای همکارانم و مساعدت بیمه مرکزی، توانستم مجوزهای لازم را برای ارائه طرح بیمهنامه مستمری در سال آینده کسب کنیم. این مستمری در دو شکل بلافاصله و بافاصله ارائه خواهد شد؛ به این صورت که بیمهگذار میتواند با پرداخت حق بیمه پس از مدت کوتاهی از دریافت مستمری بهره بگیرد. به اعتقاد من ارائه این طرح میتواند در نهایت به توسعه بازار بیمههای زندگی هم کمک کند. 

 

در انتهای این نشست، کارگزاران حاظر در جلسه، پیشنهادات خود را جهت بهبود عملکرد و تقویت شبکه فروش بیمه باران به سمع مدیرعامل بیمه باران رساندند. 

 

 

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...