با بیمه ترنم مستمری باران آینـده تان را روشن کنید

محصول ترنم مستمری بیمه باران با در اختیار داشتن ویژگی‌های متمایز سرمایه‌گذاری و آتیه‌اندوزی، یکی از بهترین محصولات بیمه مستمری است:

  • امکان پرداخت حق بیمه بصورت یکجا (بدون فاصله) و یا 5 ساله (با فاصله) به انتخاب بیمه گذار

  • دریافت سود تضمینی سود مشارکت در منافع

  • امکان پرداخت مستمری تا 20 سال به انتخاب بیمه گذار

بیمه ترنم مستمری باران مناسب شمااست اگر:

  • مایل هستید پیش از موعد 30 سال از حقوق مستمری بهره بگیرید.
  • حقوق مستمری تامین اجتماعی را برای تامین نیازهای خود کافی نمی دانید و به دنبال راهی هستید تا مکملی برای آن پیدا کنید.
  • به دنبال مستمری منعطف و منطبق بر نیازهای خود هستید.